III Dolnośląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE W OBRĘBIE POWIKŁAŃ NACZYNIOWYCH CUKRZYCY”