XXXV Konferencja „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączona z V Polskim Kongresem „Pokonać sepsę”