52. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego