ANGIO-DIABETOLOGIA IV Dolnośląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa