ANGIO-DIABETOLOGIA V Dolnośląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa