II Międzynarodowa Konferencja NOWE TRENDY W OKUISTYCE PRAKTYCZNEJ