III Międzynarodowa Konferencja Jaskrowo-Zaćmowa GlauCat