XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej Postępy w elektrofizjologii i ich kliniczne znaczenie