XXII Sympozjum Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej PTAiIT