XXXIII Konferencja „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączona z IV Polskim Kongresem „Pokonać sepsę”