XXXIV KONFERENCJA POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII