Polityka prywatności

InspireCongress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy : 53-676, ul. Sokolnicza 5/79, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000290025 prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 020613939, NIP: 898-21-22-587.
InspireCongress Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze witryny czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, na niektórych witrynach, systemy rejestracji i logowania. Rejestracja nie jest wymagana do przeglądania treści strony www fundacji i poszczególnych konferencji.

Rejestracja, dane osobowe


Podanie danych w formularzu rejestracji jest dobrowolne jednak InspireCongress wymaga podania przez Ciebie danych abyś mógł zostać uczestnikiem wydarzenia organizowanego przez InspireCongress Sp. z o.o. (rejestracja na Konferencję). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł uczestniczyć w Konferencjach organizowanych przez InspireCongress.
W formularzu należy zaakceptować następujące zgody:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InspireCongress Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-676, ul. Sokolnicza 5/79, moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu i zakresie niezbędnym do rejestracji na konferencję organizowaną przez InspireCongress Sp. z o.o.
  • W związku z wejściem nowego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych tzw. RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do informowania o Konferencjach i Zjazdach organizowanych przez firmę InspireCongress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5/79, 53-676 Wrocław (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO/GDPR z dnia 27 kwietnia 2016 roku, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.).
  • Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie wglądu do moich danych i dokonywaniu ich zmian.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez InspireCongress Sp. z o.o. jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji, przesyłając mail z takim żądaniem na adres: iod@inspirecongress.pl.pl

Uprawnienia te możesz wykorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Cookies

Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu “cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go “rozpoznać” przy ponownym połączeniu. InspireCongress Sp. z o.o. używa cookies do zapamiętania informacji o internautach. Rozpoznajemy ich po to, by dowiedzieć się, jakiej informacji potrzebują i szukają na naszych stronach. Wiedząc, które witryny odwiedzają częściej niż pozostałe, możemy stać się dla Nich znacznie ciekawszym i bogatszym serwisem niż dotychczas. To użytkownicy dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku rozwijać strony już istniejące, jakim wymaganiom musimy jeszcze sprostać, co uzupełnić, co stworzyć nowego, by odpowiedzieć na ich oczekiwania i potrzeby. Pliki cookies są wykorzystywane przez InspireCongress Sp. z o.o. także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb wewnętrznych w ramach współpracy z naszymi kontrahentami, w tym reklamodawcami). Cookies są ustawiane przy “wejściu” i “wyjściu” z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Należy podkreślić, że cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie InspireCongress Sp. z o.o. nie ustala tożsamości użytkowników. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

Jak wykorzystujemy zebrane dane

Zbierane przez nas dane osobowe służą do rejestracji w naszym systemie, pomagają w przetwarzaniu transakcji handlowych, odpowiadaniu na zgłoszenia z formularzy kontaktowych. Nie sprzedajemy danych osobowych dotyczących użytkowników i klientów naszej witryny firmom trzecim. Możemy wykorzystywać gromadzone informacje w celu kontaktu z użytkownikami, związanego z oferowanymi i usługami. Dane zbierane podczas rejestracji wykorzystywane są wyłącznie do umożliwienia logowania w serwisie. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia i zakupu udziału w wydarzeniu organizowanym przez InspireCongress Sp. z o.o. Dane zbierane podczas transakcji zakupu wykorzystywane są do realizacji transakcji, w tym pobrania pieniędzy oraz wysłania zamówionych usług i mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, nie będą jednak wykorzystywane w żadnym innym celu. Podanie danych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji transakcji zakupu. InspireCongress może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym
organizację wydarzeń w tym: Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny, która zapewnia obsługę księgową niektórych wydarzeń organizowanych przez InspireCongress. Zapisanie się do newslettera lub wyrażenie zgody na jego otrzymywanie w innej formie, oznacza możliwość wykorzystania podanych danych do wysyłki zamówionych materiałów promocyjnych i informacyjnych. Chroniąc prywatność użytkowników, udostępniamy możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji, przesyłając mail z takim żądaniem na adres:
iod@inspirecongress.pl.pl

Informacje zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jaki sposób kontaktujemy się z użytkownikami

Dokonanie transakcji zakupu, równoznaczne jest z otrzymaniem od nas wiadomości e-mail dotyczących przeprowadzonej transakcji. Zapisanie się do newslettera lub wyrażenie zgody na jego otrzymywanie w innej formie, równoznaczne jest z wysyłką wiadomości e-mail z ofertami promocyjnymi i informacjami o
nowościach, produktach i usługach.

Przechowywanie i zabezpieczenie danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora. Administrator odejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika. Komunikacja między komputerem użytkownika a naszym serwerem, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Odpowiedzialność użytkowników

Wszyscy użytkownicy korzystający z serwisu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nie udostępniania go osobom trzecim. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu użytkownika, użytkownicy powinni wylogowywać się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.

Zmiany danych osobowych

Zalogowany w systemie użytkownik może wprowadzać na swoim koncie zmiany danych. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcie konta użytkownika z serwisu wymaga bezpośredniego kontaktu z nami i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: iod@inspirecongress.pl.pl

Odnośniki do witryn trzecich

Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych stron. Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści, produkty lub usługi oferowane na stronach i serwisach internetowych firm trzecich. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych danych osobowych, które udostępniasz lub które są zbierane przez strony internetowe zarządzane przez firmy trzecie.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany polityki prywatności obowiązują z chwilą ich umieszczenia na stronie.

Kontakt z nami

W przypadku jakikolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie internetowej polityki prywatności firmy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@inspirecongress.pl.pl