VI Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”